warsztat_EFT2

Metoda EFT (Emotional Freedom Techniques – Techniki Emocjonalnej Wolności), nazywana niekiedy psychologiczną akupunkturą, należy do tzw. power therapies – terapii mocy i wywodzi się z nowego nurtu psychologii energetycznej traktującego człowieka jako istotę energetyczną, składającą się z wzajemnie oddziałujących na siebie części: ciało, emocje, myśli i duch.

Za pomocą metody EFT uzyskujemy, często, zadziwiające efekty zmian w nas i w naszym życiu. Zadziwiające, ponieważ niezwykle szybkie i wykraczające poza to, co znamy i do czego jesteśmy przyzwyczajeni, i tak głębokie, że możemy spotkać się z sytuacją, gdy zapominamy, że problem, nad którym pracowaliśmy w ogóle istniał – ten fenomen został nazwany Apex.

Program:

  1. Historia powstania metody EFT
  2. Co to są emocje – w ujęciu psychologii energetycznej

  3. Co możemy zrobić z emocjami 

  4. Najważniejsze pojęcia w EFT

  5. Przedstawienie wariantów EFT, omówienie i przećwiczenie 2 z nich

  6. Jak przygotowywać „rundki”

  7. Jak pracować z aspektami problemu

  8. Jak za pomocą EFT pomagać dzieciom

Dzięki udziale w warsztacie nauczysz się:

– współczesnych odmian EFT,

– sposobów docierania do przyczyn problemów,

– zasad pracy z negatywnymi emocjami i przekonaniami,

– jak stosować EFT aby efektywnie pomóc dzieciom,

– jak wykorzystać EFT jak apteczkę pierwszej pomocy w nagłych wypadkach

Informacje organizacyjne:

Termin: 

W ramach spotkania gwarantujemy kawę/herbatę/wodę, coś słodkiego do przekąszenia.

Cena: 600 zł 

Dane do wpłaty:

Magdalena Rąpalska Enjoy life

nr konta: 63 1090 2053 0000 0001 3351 0656

Miejsce warsztatu: