Zapraszam na Kurs Trenerski EFT online:

Jeśli szukasz skutecznej metody, aby pomóc sobie i innym w poprawie jakości życia, realizacji celów, powrocie do zdrowia itp., to zapraszam na Kurs trenerski EFT.

Zła przeszłość żyje w naszej pamięci tylko tak długo, jak jej na to pozwolimy. Natychmiast przygotuj dla niej nakaz eksmisji. Zrób miejsce dla wspomnień o dawnych, nawet niewielkich sukcesach. 
Philip G. Zimbardo

Fundacja Numen we współpracy z Górnośląską Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie organizuje kurs trenerski EFT w nowej formule, z rozszerzonym programem.

O szkoleniu EFT:

EFT, czyli Technika Emocjonalnej Wolności (Emotional Freedom Techniques), jest jedną z najskuteczniejszych i zarazem najlepiej przebadanych metod pracy z emocjami, wywierającymi wpływ na nasze funkcjonowanie.

Opiera się na połączeniu wiedzy psychologicznej i technik meridianowych. Jej skuteczność wynika z równoczesnej pracy na trzech poziomach: umysłu, emocji i ciała oraz harmonizacji nie tylko obu półkul mózgu, ale też poszczególnych jego części wykształconych na drodze ewolucji (pień mózgu odpowiadający za instynkty, układ limbiczny odpowiadający za emocje oraz kora nowa odpowiadająca za procesy myślowe, pamięciowe i kreatywność).

Początki EFT sięgają połowy lat 80. XX w., obecnie jest to metoda szeroko rozpowszechniona w USA i Europie Zachodniej. Ze względu na swoją uniwersalność jest wykorzystywana przez psychologów i psychiatrów do leczenia wszelkiego rodzaju zaburzeń, ale także przez coachów, trenerów rozwoju osobistego oraz trenerów sportowych do kreowania sukcesu.

W Polsce od początku XXI w. metodę upowszechniał Instytut EFT Joanny Chełmickiej i Katarzyny Dodd. Obecnie zadania te kontynuuje Fundacja Numen.

Podczas kursu trenerskiego nauczysz się m. in.:

 • Jak stosować EFT w codziennym życiu, aby osiągnąć wewnętrzny spokój oraz poprawić swoją jakość życia;
 • Jak pracować z trudnymi emocjami, poczuciem winy i brakiem wybaczenia;
 • Jak pracować nad akceptacją siebie i poczuciem własnej wartości;
 • Jak słuchać i rozumieć komunikaty przekazywane przez ciało oraz pracować z ciałem przy pomocy EFT;
 • W jaki sposób zapobiegać chorobom z pomocą EFT;
 • Jak pracować z chorobą fizyczną, aby zminimalizować lub wyeliminować jej symptomy, jak pracować z osobami chorymi;
 • Jak w sposób łagodny, a zarazem skuteczny i szybki pomóc osobom po ciężkich przeżyciach traumatycznych: ofiarom wypadków, ataków terrorystycznych, przemocy seksualnej, fizycznej, psychicznej i in.;
 • Jak dotrzeć do źródeł problemów, emocji, schematów myślowych i życiowych, których nie jesteśmy świadomi i których nie pamiętamy;
 • Jak pracować z osobami doświadczającymi bólu po stracie;
 • Jak pracować z przymusem wewnętrznym i wewnętrznym chaosem;
 • Jak pracować z negatywnymi przekonaniami, projekcjami i programami rodzinnymi;
 • Jak uzdrawiać toksyczne relacje;
 • Jak usunąć blokady na drodze do realizacji celu i wykreować sukces.

Kurs adresowany jest do każdego: psychologów, pedagogów, psychiatrów i terapeutów, którzy chcą poszerzyć zakres metod stosowanych w pracy z klientem, a także do osób, które chcą pracować nad sobą i wspomagać osoby sobie bliskie.

Program kursu obejmuje klasyczne EFT Garego Craiga oraz moduły dodatkowe, oparte na wiedzy i doświadczeniu terapeutów Fundacji Numen.

W programie:

 1. Klasyczne EFT Garego Craiga „Gold Standard EFT” w wersji podstawowej i rozszerzonej;
 2. Różne wersje EFT: proste, akceptujące wg Joanny Chełmickiej;
 3. Techniki EFT do pracy z traumą;
 4. Techniki i strategie EFT do pracy z kreacją sukcesu;
 5. Techniki i strategie EFT do pracy z konfliktem wewnętrznym, przymusem wewnętrznym, poczuciem winy i problemem wybaczenia;
 6. Techniki i strategie EFT do pracy z relacjami;
 7. EFT jako element profilaktyki zdrowia oraz strategie pracy z chorobą z zastosowaniem wiedzy z psychobiologii (Totalna Biologia, Recall Healing);
 8. Matrix Reimprinting Karla Dawsona;
 9. Cellular EFT – autorskie podejście Fundacji Numen do traumy zapisanej w pamięci komórkowej (w tym prenatalnej i pokoleniowej) – w oparciu o epigenetykę i badania nad transgenicznym przekazem traumy.

Kurs nie jest terapią, jednak uczestnicy mają okazję podczas ćwiczeń przepracować szereg swoich tematów związanych z emocjami – tymi, których jesteśmy świadomi oraz nieuświadomionymi.

Czas trwania kursu: 80h (w tym egzamin praktyczny) – łącznie 5 weekendów (od 10 do 18 z przerwą obiadową).

Kurs odbywa się za pośrednictwem Zoom

Terminy (kurs weekendowy):

zajęcia 1 – 20, 21 listopada 2021

zajęcia 2 – 18, 19 grudnia 2021

zajęcia 3 – 8, 9 stycznia 2022

zajęcia 4 – 5, 6 lutego 2022

zajęcia 5 – 26, 27 lutego 2022

Terminy (kurs we wtorki): Tryb 20 spotkań we wtorki w godzinach 9:30-12:45 lub 18:00-21:15:

zajęcia 1 – 8, 15, 22 lutego i 1 marca 2022

zajęcia 2 – 8, 15, 22, 29 marca 2022

zajęcia 3 – 5, 12, 19, 26 kwietnia 2022

zajęcia 4 – 3, 10, 17, 24 maja 2022

zajęcia 5 – 31 maja, 7, 14, 21 czerwca 2022

Kurs odbywa się podobnie jak na sali szkoleniowej, z tym że uczestniczysz w nim za pośrednictwem internetu. Materiały wraz z zadaniami domowymi wysyłane są pocztą elektroniczną.

Zaliczenie kursu – świadectwo wystawiane przez Górnośląską Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości

Kurs kończy się egzaminem praktycznym. W trakcie trwania kursu (pomiędzy zajęciami) uczestnicy mają przeprowadzić 15 sesji indywidualnych z wybranymi osobami i przesłać opis tych sesji.

Na zakończenie kursu Uczestnicy otrzymują świadectwo.

Po szkoleniu trenerzy uzyskują wsparcie metodyczne fundacji.

Cena:

Cena: 5500 zł, płatne na minimum tydzień przed pierwszymi zajęciami.
Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty. Informacje o płatności po wysłaniu zgłoszenia.

Wpłaty na konto:
Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli
37114010780000216247001013
mBank

Informacje i zapisy:

– Kraków: Magdalena Rąpalska tel. 575 490 123, email: m.rapalska@o2.pl