Zapraszam na Kurs Trenerski EFT online:

Jeśli szukasz skutecznej metody, aby pomóc sobie i innym w poprawie jakości życia, realizacji celów, powrocie do zdrowia itp., to zapraszam na Kurs trenerski EFT.

Zła przeszłość żyje w naszej pamięci tylko tak długo, jak jej na to pozwolimy. Natychmiast przygotuj dla niej nakaz eksmisji. Zrób miejsce dla wspomnień o dawnych, nawet niewielkich sukcesach. 
Philip G. Zimbardo

Fundacja Numen we współpracy z Górnośląską Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie organizuje kurs trenerski EFT w nowej formule, z rozszerzonym programem.

O szkoleniu EFT:

EFT, czyli Technika Emocjonalnej Wolności (Emotional Freedom Techniques), jest jedną z najskuteczniejszych i zarazem najlepiej przebadanych metod pracy z emocjami, wywierającymi wpływ na nasze funkcjonowanie.

Opiera się na połączeniu wiedzy psychologicznej i technik meridianowych. Jej skuteczność wynika z równoczesnej pracy na trzech poziomach: umysłu, emocji i ciała oraz harmonizacji nie tylko obu półkul mózgu, ale też poszczególnych jego części wykształconych na drodze ewolucji (pień mózgu odpowiadający za instynkty, układ limbiczny odpowiadający za emocje oraz kora nowa odpowiadająca za procesy myślowe, pamięciowe i kreatywność).

Początki EFT sięgają połowy lat 80. XX w., obecnie jest to metoda szeroko rozpowszechniona w USA i Europie Zachodniej. Ze względu na swoją uniwersalność jest wykorzystywana przez psychologów i psychiatrów do leczenia wszelkiego rodzaju zaburzeń, ale także przez coachów, trenerów rozwoju osobistego oraz trenerów sportowych do kreowania sukcesu.

W Polsce od początku XXI w. metodę upowszechniał Instytut EFT Joanny Chełmickiej i Katarzyny Dodd. Obecnie zadania te kontynuuje Fundacja Numen.

Podczas kursu trenerskiego nauczysz się m. in.:

 • Jak stosować EFT w codziennym życiu, aby osiągnąć wewnętrzny spokój oraz poprawić swoją jakość życia;
 • Jak pracować z trudnymi emocjami, poczuciem winy i brakiem wybaczenia;
 • Jak pracować nad akceptacją siebie i poczuciem własnej wartości;
 • Jak słuchać i rozumieć komunikaty przekazywane przez ciało oraz pracować z ciałem przy pomocy EFT;
 • W jaki sposób zapobiegać chorobom z pomocą EFT;
 • Jak pracować z chorobą fizyczną, aby zminimalizować lub wyeliminować jej symptomy, jak pracować z osobami chorymi;
 • Jak w sposób łagodny, a zarazem skuteczny i szybki pomóc osobom po ciężkich przeżyciach traumatycznych: ofiarom wypadków, ataków terrorystycznych, przemocy seksualnej, fizycznej, psychicznej i in.;
 • Jak dotrzeć do źródeł problemów, emocji, schematów myślowych i życiowych, których nie jesteśmy świadomi i których nie pamiętamy;
 • Jak pracować z osobami doświadczającymi bólu po stracie;
 • Jak pracować z przymusem wewnętrznym i wewnętrznym chaosem;
 • Jak pracować z negatywnymi przekonaniami, projekcjami i programami rodzinnymi;
 • Jak uzdrawiać toksyczne relacje;
 • Jak usunąć blokady na drodze do realizacji celu i wykreować sukces.

Kurs adresowany jest do każdego: psychologów, pedagogów, psychiatrów i terapeutów, którzy chcą poszerzyć zakres metod stosowanych w pracy z klientem, a także do osób, które chcą pracować nad sobą i wspomagać osoby sobie bliskie.

Program kursu obejmuje klasyczne EFT Garego Craiga oraz moduły dodatkowe, oparte na wiedzy i doświadczeniu terapeutów Fundacji Numen.

W programie:

 1. Klasyczne EFT Garego Craiga „Gold Standard EFT” w wersji podstawowej i rozszerzonej;
 2. Różne wersje EFT: proste, akceptujące wg Joanny Chełmickiej;
 3. Techniki EFT do pracy z traumą;
 4. Techniki i strategie EFT do pracy z kreacją sukcesu;
 5. Techniki i strategie EFT do pracy z konfliktem wewnętrznym, przymusem wewnętrznym, poczuciem winy i problemem wybaczenia;
 6. Techniki i strategie EFT do pracy z relacjami;
 7. EFT jako element profilaktyki zdrowia oraz strategie pracy z chorobą z zastosowaniem wiedzy z psychobiologii (Totalna Biologia, Recall Healing);
 8. Cellular EFT – autorskie podejście Fundacji Numen do traumy zapisanej w pamięci komórkowej (w tym prenatalnej i pokoleniowej) – w oparciu o epigenetykę i badania nad transgenicznym przekazem traumy.

Kurs nie jest terapią, jednak uczestnicy mają okazję podczas ćwiczeń przepracować szereg swoich tematów związanych z emocjami – tymi, których jesteśmy świadomi oraz nieuświadomionymi.

Czas trwania kursu: 80h (w tym egzamin praktyczny) – łącznie 5 weekendów (od 10 do 18 z przerwą obiadową).

Kurs odbywa się za pośrednictwem Zoom

Terminy (kurs weekendowy):

Edycja od stycznia 2024:

zajęcia 1: 13, 14.01.2024
zajęcia 2: 3, 4.02.2024
zajęcia 3: 2, 3.03.2024
zajęcia 4: 23, 24.03.2024
zajęcia 5: 13, 14.04.2024

Edycja od lutego 2024:

zajęcia 1: 24, 25.02.2024
zajęcia 2: 16, 17.03.2024
zajęcia 3: 6, 7.04.2024
zajęcia 4: 11, 12.05.2024
zajęcia 5: 8, 9.06.2024

Terminy (kurs we wtorki – poranny lub popołudniowy):

Tryb 20 spotkań we wtorki w godzinach 9:30-12:45 lub 18:00-21:15:

20 kolejnych wtorków od 27 lutego 2024

Terminy (kurs wakacyjny):

Tryb 5 dni od 9:30 do 17:30 w lipcu i 5 dni od 9:30 do 17:30 w sierpniu.

część 1 – zajęcia 1, 2, 3, 4, 5:

część 2 – zajęcia 6, 7, 8, 9, 10:

Kurs odbywa się podobnie jak na sali szkoleniowej, z tym że uczestniczysz w nim za pośrednictwem Internetu. Materiały wraz z zadaniami domowymi wysyłane są pocztą elektroniczną.

Wymagania i do kogo skierowany jest kurs

Kurs adresowany jest do psychologów, pedagogów, psychiatrów i terapeutów, którzy chcą poszerzyć zakres metod stosowanych w pracy z klientem, a także do osób, które chcą pracować nad sobą i wspomagać osoby sobie bliskie.

Kurs nie jest terapią, jednak uczestnicy mają okazję podczas ćwiczeń przepracować szereg swoich tematów z emocjami – tymi których jesteśmy świadomi oraz nieuświadomionymi.

Dbając o wysoką jakość naszych kursów wprowadzamy: rozmowę przed szkoleniem, sprawozdania z sesji w trakcie kursu oraz możliwość dalszej ceryfikacji oraz rekomendacji (opisane poniżej).

Przed rozpoczęciem kursu

Aby przystąpić do kursu trenerskiego metody EFT należy:*

 1. Odbyć 30 minutową konsultację kwalifikacyjną z wybranym instruktorem. Koszt konsultacji 50 zł/30 min. (kontakty znajdziesz na dole strony)
 2. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia kandydatury, należy wziąć udział w 4 sesjach EFT u wybranego instruktora lub trenera EFT z rekomendacją Fundacji Numen (kontakty do instruktorów znajdziesz na dole strony oraz listę trenerów rekomendowanych).

*Uwaga – osoby już zapisane na szkolenie lub rozpoczynające zajęcia w styczniu mogą podlegać poprzednim zasadom (uzgodnienie indywidualne z instruktorem).

W trakcie kursu trenerskiego

Należy przeprowadzić 15 sesji (po 3 po każdym module szkoleniowym), wykorzystując narzędzia z danego modułu oraz przesłać pisemne sprawozdanie z w/w wymienionych. Sesje możesz przeprowadzić z innym uczestnikiem kursu lub osobą spoza szkolenia.

Zaliczenie kursu – świadectwo wystawiane przez Górnośląską Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości

Nasze kursy mają rangę specjalistycznych i są punktowane w międzynarodowym systemie ECTS. Wystawiane są świadectwa przez Górnośląską Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości (podlegające pod Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Po ukończeniu kursu oraz zdaniu egzaminu absolwent otrzymuje świadectwo i tytuł Trenera EFT

Cena:

Cena: 5500 zł, płatne na minimum tydzień przed pierwszymi zajęciami.
Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty. Informacje o płatności po wysłaniu zgłoszenia.

Wpłaty na konto:
Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli
37114010780000216247001013
mBank

Informacje i zapisy:

– Kraków: Magdalena Rąpalska tel. 575 490 123, email: m.rapalska@o2.pl