Bazą dla EFT jest odkrycie przez starożytnych chińczyków (5000 lat temu) teorii maridianów, czyli kanałów energetycznych, przepływających przez nasze ciało, oraz sporządzenie przez nich mapy tych subtelnych energii.

W latach 60. dr Goodheart opracował bioenergetyczną technikę testowania i usprawniania mięśni, znaną dziś jako kinezjologia stosowana. 

Na początku lat 80. psycholog Dr Roger Callahan, w oparciu o teorię meridianów oraz badania dra Goodheart’a, opracował metodę rozwiązywania różnych problemów emocjonalnych za pomocą stymulacji punktów akupresurowych na ciele. Technika ta (Terapia Pola Myśli TFT – Thought Field Therapy) dawała zaskakująco dobre rezultaty, jednak wymagała obszernej wiedzy i znajomości wielu schematów, gdyż na poszczególne problemy należało zastosować konkretne algorytmy opukiwania.

Następnie jego uczeń – inżynier Gary Craig, uprościł tę metodę do jednego podstawowego schematu, który można stosować praktycznie niezależnie od rodzaju problemu – tak powstało EFT w klasycznej wersji. Trenerzy uczący się od Gary’ego Craig’a rozwijają metodę wzbogacając ją o swoje pomysły i modyfikacje.

Dziś metoda EFT jest, łatwym do nauczenia się, sposobem przywracania organizmu do stanu harmonii.

Mam nadzieję, że coraz więcej osób pozna EFT i będzie z powodzeniem stosować w swoim życiu.

dalej: W czym może pomóc stosowanie metody EFT?