Zapraszam na warsztat EFT online:


W trakcie tych 7 dni będziemy uwalniać:
– poczucie bycia niewystarczającym
– brak szacunku do siebie
– poczucie upokorzenia
– wstyd i zakłopotanie
– chęć niknięcia
– pogardę do siebie
– poczucie bycia gorszym od innych
– poczucie porażki
– poczucie bycia porażką
– poczucie bycia beznadziejnym
– pretensje do siebie z powodu bycia niedoskonałym
– perfekcjonizm
– złość skierowaną do siebie
– poczucie, że się zawiodło
– lęk przed zerwaniem więzi
– poczucie niezasługiwanie na miłość i dobro
– poczucie niepewności
– osamotnienie
– autodestrukcję
– nienawiść do siebie
– nietolerancję na własną słabość
itd.


oraz odzyskiwać i budować w sobie:
– poczucie godności
– szacunek do siebie
– poczucie bycia wystarczającym
– samoakceptację
– poczucie własnej wartości
– zgodę na siebie takiego/ą jakim/ą się jest
– otwartość na siebie i ludzi
– odwagę
– pozwolenie sobie na bycie i istnienie
– radość istnienia
– miłość do siebie
– wyrozumiałość
– swobodę i autentyczność
– pozwolenie sobie na błędy
– delikatne i troskliwe podejście do siebie
– dystans do siebie i życia
– beztroskę i radość
itd.

Warsztat jest przeznaczony dla osób, które borykają się z częstym wstydem, nieśmiałością, perfekcjonizmem, mają blokadę przed swobodnym byciem sobą, mają poczucie, że są niewystarczający i nie zasługują na miłość. Trudno im wyjść „ze sobą” do świata, pokazać się, być.
Jeśli doświadczyłeś/aś w przeszłości upokorzenia, odrzucenia, izolacji, wytykania palcami, wrogości, niechęci i bywały sytuacje, gdy chciałeś/aś zniknąć, zapaść się pod ziemię – to jest to warsztat dla Ciebie.
Jeśli masz poczucie, że wciąż czegoś Ci brakuje, jesteś niewystarczający/a, niegodny/a, nie zasługujesz i musisz się starać aby zasłużyć ale nic co zrobisz nie jest idealne – jest to warsztat dla Ciebie.

Kiedy:
od 22 do 28 września 2023

Gdzie:
w grupie na FB

Forma warsztatu:
Rundki EFT do samodzielnego opukiwania w plikach pdf i audio

Koszt:
250 zł

Zgłoszenia: m.rapalska@o2.pl