Rundka nr 1:

Zamknij oczy, skup się na głębokim, spokojnym oddechu. Pomyśl o wszystkich mężczyznach, z którymi Twoja relacja jest trudna, o tych, którzy w jakikolwiek sposób Cię skrzywdzili, do których masz żal i pretensje. Ustaw ich w rzędzie przed sobą i wczuj się w swoje ciało. Sprawdź jak się czujesz, jakie pojawiają się emocje, jakie napięcia w ciele zauważasz.

Przejdź do ćwiczenia EFT:

PUNKT KARATE:
Mimo że moja relacja z mężczyznami nie jest dobra, bo czuję do nich złość, żal i …. całkowicie i głęboko kocham i akceptuję siebie.
Mimo że nie czuję się bezpiecznie z mężczyznami, bo doświadczyłam z ich strony krzywdy i odrzucenia i czuję do nich złość, żal i ….. całkowicie i głęboko kocham i akceptuję siebie.
Mimo że wolę unikać mężczyzn, bo kilku z nich mnie skrzywdziło i mam do nich pretensje całkowicie i głęboko kocham i akceptuję siebie.

OD BREW DO CZUBEK GŁOWY:
moja relacja z mężczyznami nie jest dobra
bo czuję do nich złość, żal i ….
nie czuję się bezpiecznie z mężczyznami
bo doświadczyłam z ich strony
krzywdy i odrzucenia
i czuję do nich złość, żal i …..
wolę unikać mężczyzn
bo kilku z nich mnie skrzywdziło

i mam do nich pretensje
mam żal i czuję …..
mam duży dystans do mężczyzn
bo nie chcę ponownie doświadczać krzywdy
nie chcę ponownie doświadczyć odrzucenia
to zbyt bolesne i trudne
nie spodziewam się po mężczyznach
niczego dobrego ani pozytywnego

dlatego wolę zachować bezpieczny dystans
zostałam skrzywdzona przez …..
i nadal czuję ból tego skrzywdzenia
nie chcę aby to się powtórzyło
dlatego zachowuję dystans
ale teraz chcę to uzdrowić
i chcę poprawić moją relację z mężczyznami
uwalniam żal, złość i ….

uzdrawiam w sobie wszystko
co przyczyniło się do tego
że doświadczyłam krzywdy i odrzucenia
ze strony mężczyzn
uwalniam cały mój opór przed mężczyznami
uwalniam potrzebę aby się od nich dystansować
pozwalam sobie na bliskość z mężczyznami
czuję się pewnie i bezpiecznie w towarzystwie mężczyzn
głęboki oddech!

Teraz zamknij ponownie oczy, skup się na ciele i sprawdź jak się czujesz, zapisz w notesie refleksje.
Podziel się w komentarzu co się pojawiło u Ciebie w ciele/umyśle/emocjach.

Jeśli poczujesz intensywną emocję, która powoduje dyskomfort uwolnij ją za pomocą Akceptującego EFT: http://wolnoscemocjonalna.pl/eft-akceptujace/

Rundka nr 2:

Zamknij oczy, skup się na głębokim, spokojnym oddechu. Poczuj, że jesteś w ciele, zauważ jak się czujesz w swoim ciele: czy jest Ci komfortowo i błogo czy może niewygodnie i czujesz gdzieś napięcia. Teraz ponownie zobacz tych mężczyzn, którzy traktowali Cię tak, jak nie chcesz być traktowana i sprawdź co myślisz na ich temat i myślisz na swój temat w kontekście ich zachowania. Sprawdź jak czujesz się z tymi myślami.

Teraz przejdź do ćwiczenia EFT:

PUNKT KARATE:
Mimo że niektórzy mężczyźni traktowali mnie źle, odrzucali lub wykorzystywali i czuję z tego powodu …. i lęk całkowicie i głęboko kocham i akceptuję siebie.
Mimo że mężczyźni powodują u mnie napięcie, bo doświadczyłam ze strony mężczyzn upokorzenia, odrzucenia, wykorzystania i nie chcę już mieć z nimi nic wspólnego i czuję do nich pogardę całkowicie i głęboko kocham i akceptuję siebie.
Mimo że mężczyźni źle mnie traktują, nie są mili ani kochający i czuję do nich ….. całkowicie i głęboko kocham i akceptuję siebie.

OD BREW DO CZUBEK GŁOWY:
niektórzy mężczyźni traktowali mnie źle
odrzucali lub wykorzystywali
i czuję z tego powodu ….
mężczyźni powodują u mnie napięcie
bo doświadczyłam ze strony mężczyzn
upokorzenia, odrzucenia, wykorzystania
i nie chcę już mieć z nimi nic wspólnego
mężczyźni źle mnie traktują

nie są mili ani kochający
i czuję do nich …..
świat byłby lepszy bez nich
czuję do nich niechęć i pogardę
czuję przed nimi lęk
ale teraz uwalniam wszystko
co negatywnego czuję do mężczyzn
uwalniam niechęć, pogardę i lęk

uwalniam ……
ci mężczyźni, którzy mnie
upokarzali, odrzucali i wykorzystywali
pokazali mi co czuję do samej siebie
pokazali mi jakie mam nastawienie do świata
pokazali mi jak bardzo potrzebuję do szczęścia
miłości mężczyzny
pokazali mi co jestem w stanie znieść

jak bardzo umiem się poświęcić
aby dostać od mężczyzny to co chcę
ci mężczyźni pokazali mi
jak bardzo nie wierzę, że zasługuję na miłość i dobro
i teraz chcę to zmienić
uwalniam niechęć i pogardę do samej siebie
uwalniam poczucie niezasługiwania na to czego chcę
uwalniam potrzebę aby się poświęcać

uwalniam potrzebę aby znosić coś co mi nie pasuje
uwalniam potrzebę aby jakiś mężczyzna mnie kochał
uniezależniam się od mężczyzny
i sama siebie obdarzam
miłością, szacunkiem, uwagą i troską
obdarzam każdego mężczyznę
miłością, szacunkiem, uwagą i troską
i przyjmuję od mężczyzn miłość, szacunek, uwagę i troskę
głęboki oddech!

Teraz zamknij ponownie oczy, skup się na ciele i sprawdź jak się czujesz, zapisz w notesie refleksje.
Podziel się w komentarzu co się pojawiło u Ciebie w ciele/umyśle/emocjach.
Jeśli poczujesz intensywną emocję, która powoduje dyskomfort uwolnij ją za pomocą Akceptującego EFT: http://wolnoscemocjonalna.pl/eft-akceptujace/

Rundka nr 3:

Zamknij oczy, skup się na głębokim, spokojnym oddechu. Postaw przed sobą mężczyzn, z którymi nie udała Ci się relacja, czujesz się po tej relacji skrzywdzona, zraniona i pełna urazy, poczuj okolice swojego serca i skup się na swojej potrzebie kochania i bycia kochaną. Teraz ponownie spójrz na tych mężczyzn i sprawdź jak się czujesz.
Teraz przejdź do ćwiczenia EFT:
PUNKT KARATE:
Mimo że pragnęłam od mężczyzn miłości i szacunku ale ich miłość odbiła się od mojej niechęci do samej siebie i czuję smutek i żal całkowicie i głęboko kocham i akceptuję siebie.
Mimo że czuję do tych mężczyzn pogardę, złość i mam żal, bo ja potrzebowałam aby oni mnie kochali i szanowali ale ich miłość nie mogła przebić się przez moje poczucie odrzucenia i pogardy do samej siebie całkowicie i głęboko kocham i akceptuję siebie.
Mimo że czuję się skrzywdzona i zraniona, mam urazy z relacji z mężczyznami, nie otrzymałam od nich miłości, bo nie byłam w stanie pozwolić się kochać, bo tak bardzo czuję, że nie zasługuję na miłość całkowicie i głęboko kocham i akceptuję siebie.

OD BREW DO CZUBEK GŁOWY:
pragnęłam od mężczyzn miłości i szacunku
ale ich miłość odbiła się
od mojej niechęci do samej siebie
i czuję smutek i żal
czuję do tych mężczyzn pogardę, złość i mam żal
bo ja potrzebowałam
aby oni mnie kochali i szanowali
ale ich miłość nie mogła przebić się

przez moje poczucie odrzucenia
i pogardy do samej siebie
czuję się skrzywdzona i zraniona
mam urazy z relacji z mężczyznami
nie otrzymałam od nich miłości
bo nie byłam w stanie pozwolić się kochać
bo tak bardzo czuję
że nie zasługuję na miłość

nie wierzę, że można mnie kochać
jeszcze muszę spełnić kilka warunków
dlatego nie dostałam miłości i szacunku
i mam teraz uraz i żal
nie dostałam tego czego potrzebowałam
bo sama sobie tego nie daję
bo nikt jeszcze mnie nie nauczył
że jestem warta miłości i szacunku

i staram się jakoś zasłużyć na miłość
robię co mogę aby udowodnić
że warto mnie kochać i jestem wartościowa
ale to nic nie pomaga
zamiast szacunku i miłości
dostaję odrzucenie i pogardę
dostaję ból i cierpienie
dlatego teraz uwalniam ten ból

uwalniam potrzebę cierpienia
uwalniam smutek i żal
uwalniam złość i pogardę do mężczyzn
uwalniam złość i pogardę do siebie
uwalniam potrzebę aby kwestionować moją wartość
pozwalam sobie teraz przyjmować miłość i szacunek
obdarzam siebie i innych miłością i szacunkiem
tworzę satysfakcjonujące relacje
głęboki oddech!

Teraz zamknij ponownie oczy, skup się na ciele i sprawdź jak się czujesz, zapisz w notesie refleksje.
Podziel się w komentarzu co się pojawiło u Ciebie w ciele/umyśle/emocjach.

Jeśli poczujesz intensywną emocję, która powoduje dyskomfort uwolnij ją za pomocą Akceptującego EFT: http://wolnoscemocjonalna.pl/eft-akceptujace/

Rundka nr 4:

Zamknij oczy, skup się na głębokim, spokojnym oddechu. Postaw przed sobą mężczyzn, z którymi chcesz uzdrowić relacje. Sprawdź jakich emocji doświadczasz gdy masz z nimi kontakt.
Teraz przejdź do ćwiczeń EFT:

PUNKT KARATE:
Mimo że czuję do mężczyzn złość, żal, niechęć, a chcę od nich otrzymać miłość ale oni nie chcą mnie kochać tylko czują do mnie złość, żal i niechęć całkowicie i głęboko kocham i akceptuję siebie.
Mimo że czuję bezsilność, bo pragnę mieć dobre relacje z mężczyznami ale mężczyźni traktują mnie tak jak ja ich i wcale nie chcą odpowiedzieć na moją złość, żal i niechęć miłością całkowicie i głęboko kocham i akceptuję siebie.
Mimo że czekam na miłość od mężczyzny czując do niego niechęć, złość, wściekłość, żal, pogardę i nie ustaję w oczekiwaniu, że mężczyzna to wytrzyma i okaże mi miłość, ciepło i szacunek całkowicie i głęboko kocham i akceptuję siebie.

OD BREW DO CZUBEK GŁOWY:
czuję do mężczyzn złość, żal, niechęć
a chcę od nich otrzymać miłość
ale oni nie chcą mnie kochać
tylko czują do mnie złość, żal i niechęć
czuję bezsilność
bo pragnę mieć dobre relacje z mężczyznami
ale mężczyźni traktują mnie tak jak ja ich
i wcale nie chcą odpowiedzieć miłością

na moją złość, żal i niechęć
czekam na miłość od mężczyzny
czując do niego niechęć, złość, wściekłość
żal, pogardę
i nie ustaję w oczekiwaniu
że mężczyzna to wytrzyma
i okaże mi miłość i ciepło
ale niestety ta taktyka nie działa

moja złość, pogarda, niechęć
nie wzbudza w mężczyznach chęci kochania mnie
w odpowiedzi na moje negatywne emocje
mężczyźni odpowiadają swoimi negatywnymi emocjami
nie są skorzy do tego
aby mnie kochać i szanować
albo ode mnie uciekają
albo zostają i walczą o dominację

i w naszej relacji królują
złość, żal, niechęć, pogarda
ale nie ma tu miłości, za którą tęsknię
dlatego teraz uwalniam złość
uwalniam żal i niechęć
uwalniam całą pogardę
i pozwalam sobie czuć miłość
i pozwalam sobie przyjąć miłość
głęboki oddech!

Teraz zamknij ponownie oczy, skup się na ciele i sprawdź jak się czujesz, zapisz w notesie refleksje.
Podziel się w komentarzu co się pojawiło u Ciebie w ciele/umyśle/emocjach.
Jeśli poczujesz intensywną emocję, która powoduje dyskomfort uwolnij ją za pomocą Akceptującego EFT: http://wolnoscemocjonalna.pl/eft-akceptujace/

Rundka nr 5:

Zamknij oczy, skup się na głębokim, spokojnym oddechu. Postaw przed sobą tatę, swoich partnerów, dziadka, kolegów, przyjaciół, innych obcych mężczyzn. Spójrz na nich i sprawdź co czujesz.

Teraz przejdź do ćwiczenia EFT:

OD BREW DO CZUBEK GŁOWY:
cieszę się, że poza nami kobietami
na świecie istnieją także mężczyźni
cieszy mnie ta równowaga we mnie
pomiędzy energią kobiecą a męską
bardzo lubię mężczyzn
i czuję się przy mężczyznach bardzo kobieco
czuję się z każdym mężczyzną bezpiecznie
jestem zadowolona z moich relacji z mężczyznami

każdy mężczyzna, który był ze mną blisko
przekazał mi coś ważnego
każdy mężczyzna, który był ze mną blisko
otrzymał ode mnie coś ważnego
doceniam tą energetyczną wymianę
jestem wdzięczna za nasze spotkanie
wraz z każdym z tych spotkań
coraz mocniej czuję siebie jako kobietę

coraz bardziej siebie kocham i szanuję
coraz bardziej kocham i szanuję każdego mężczyznę
coraz więcej mam szacunku
dla moich potrzeb i pragnień
jestem wdzięczna mężczyźnie
że pomaga mi zaspokajać pragnienia
szanuję to co dostaję od mężczyzny
jestem szczęśliwa, że mogę mu dać coś od siebie

miłość, którą obdarzam mężczyzn
wzmacnia mnie i cały świat
miłość, którą mężczyzna mnie kocha
wzmacnia jego i cały świat
uwielbiam ten swobodny przepływ miłości
dzięki tej wymianie energii
jest na świecie coraz więcej miłości
każda relacja z mężczyzną dostarcza mi coraz więcej miłości
głęboki oddech!

Teraz zamknij ponownie oczy, skup się na ciele i sprawdź jak się czujesz, zapisz w notesie refleksje.
Podziel się w komentarzu co się pojawiło u Ciebie w ciele/umyśle/emocjach.
Jeśli poczujesz intensywną emocję, która powoduje dyskomfort uwolnij ją za pomocą Akceptującego EFT: http://wolnoscemocjonalna.pl/eft-akceptujace/

Rundka nr 6:

Zamknij oczy, skup się na głębokim, spokojnym oddechu. Postaw przed sobą tatę, dziadka, swoich partnerów, kolegów, przyjaciół, innych obcych mężczyzn. Spójrz na nich i poczuj jak płynie od nich miłość do Ciebie – sprawdź czy przyjmujesz tą miłość i jak się z nią czujesz.

Teraz przejdź do ćwiczenia EFT:

OD BREW DO CZUBEK GŁOWY:
mam wspaniałe relacje z mężczyznami
cieszę się każdym męskim towarzystwem
czuję się zawsze swobodnie i bezpiecznie
gdy dookoła mnie są mężczyźni
czuję się doskonale w towarzystwie kobiet
czuję się doskonale w towarzystwie mężczyzn
czuję się doskonale w towarzystwie ludzi
z każdym znajdę wspólny język

czuję się doskonale sama ze sobą
moje serce jest pełne miłości dla mnie samej
moje serce jest pełne miłości dla ludzi
moje serce jest pełne miłości dla mężczyzn
cieszę się akceptacją i miłością mężczyzny
uwielbiam być sobą
i uwielbiam spotkania z mężczyznami
tak dużo możemy się od siebie wzajemnie nauczyć

jestem otwarta i swobodna przy każdym mężczyźnie
zawsze jestem sobą przy moim mężczyźnie
czuję się akceptowana i szanowana
mam pełną akceptację dla każdego mężczyzny
mam ogromny szacunek dla każdego mężczyzny
każdy z nich ma jakąś historię do opowiedzenia
tak jak ja mam swoją historię
ale w naszym spotkaniu jest ważne tui i teraz

tu i teraz doświadczam akceptacji w relacji z mężczyzną
tu i teraz doświadczam miłości w relacji z mężczyzną
tu i teraz doświadczam szacunku w relacji z mężczyzną
tu i teraz doświadczam łagodności w relacji z mężczyzną
tu i teraz doświadczam ciepła w relacji z mężczyzną
tu i teraz doświadczam życzliwości w relacji z mężczyzną
tu i teraz doświadczam wdzięczności w relacji z mężczyzną
tu i teraz doświadczam dobra w relacji z mężczyzną
głęboki oddech!

Teraz zamknij ponownie oczy, skup się na ciele i sprawdź jak się czujesz, zapisz w notesie refleksje.
Podziel się w komentarzu co się pojawiło u Ciebie w ciele/umyśle/emocjach.
Jeśli poczujesz intensywną emocję, która powoduje dyskomfort uwolnij ją za pomocą Akceptującego EFT: http://wolnoscemocjonalna.pl/eft-akceptujace/

Wyzwanie 32 – „Uzdrawiam relację z mężczyznami”

Dodaj komentarz